Day: December 20, 2023

Nota Dasar Melawan Ucapan Kebencian — Malaysia 

Tiada definisi universal yang dipersetujui dalam merungkai maksud ucapan kebencian, begitu juga dengan istilah ucapan kebencian yang  dikodkan dalam undang-undang antarabangsa. Dalam mengkaji definisi ucapan kebencian daripada pelbagai  institusi, ARTICLE 19 telah mengenal pasti bahawa istilah untuk  merangkumi mana-mana ekspresi menyampaikan pendapat atau idea – membawa pendapat atau idea dalaman kepada khalayak luar.